วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00

ทัวร์อินเดีย 89 พีเรียด จาก 19 โปรแกรม

Loading...

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน

ทัวร์โค๊ด MMTT180724
ชมนครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน, ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล, ชมป้อมปราการ Amber fort, ชมบ่อน้ำจันเบารี, ชมทัชมาฮาลและอักราฟอร์ด
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน GO2JAI-WE001

ทัวร์โค๊ด MMTT180090
ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

ทัวร์สวดมนต์ข้ามปี 2 แผ่นดิน พุทธคยา-ราชคฤห์-เขาคิชฌกูฏ 4วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด MMTT180563
ครั้งหนึ่งในชีวิต สวดมนต์ทำวัตรและนั่งสมาธิบริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ นมัสการพระคันธกุฏิของพระผู้มีพระพุทธเจ้าบนเขาคิชฌกูฏ ณเมืองราชคฤห์ ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแห่งแรกของโลก
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,888 บ.

ทัวร์อินเดีย-เนปาลตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ สักการะ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5คืน

ทัวร์โค๊ด MMTT180558
ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมินำท่านเดินทางกราบสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบลดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธจุดกำเนิดพุทธศาสนา ได้แก่ ลุมพินี สถานที่ประสูติ มายาเทวีวิหาร, เสาหินอโศก พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สารนาถสถานที่แสดงปฐมเทศนา, ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมเมืองพาราณสี กุสินาราสถานที่ปรินิพพาน พิเศษ…บินตรงสู่เมืองคยา, พักโรงแรมทุกคืน
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 23,900 บ.

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน 4คืน SUPER SAVE GO2SXR-SG001

ทัวร์โค๊ด MMTT180092
เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
เดินทางช่วง
23 ต.ค. - 29 ต.ค. 61
 Spice Jet
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 24,900 บ.

อินเดีย ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 7วัน 6คืน

ทัวร์โค๊ด MMTT180723
ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน, เยือนเมือง พุทธคยา พาราณสี สารนารถ ลุมพินี กุสินารา เวสาลี ปัตนะ ราชคฤห์, นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน, ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 25,888 บ.

อินเดีย-เนปาล 7 วัน บินตรงลงพุทธคยา สายการบินแอร์เอเชีย (BR)

ทัวร์โค๊ด MMTT180402
เส้นทางตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่งองค์พระพุทธศาสดา น้อมสักการะ 4 สังเวชนียสถาน(7 วัน 6 คืน) (พักโรงแรม) เดินทางวันที่ ธันวาคม 61 - มีนาคม 62 โดยสายการบินแอร์เอเชีย ราคาท่านละ 26,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า) ทัวร์แสวงบุญอินเดีย
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.

ทัวร์อินเดีย-เนปาลสักการะ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล 8 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด MMTT180560
ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมินำท่านเดินทางกราบสักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบลดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธจุดกำเนิดพุทธศาสนา ได้แก่ ลุมพินี สถานที่ประสูติ มายาเทวีวิหาร, เสาหินอโศก พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สารนาถสถานที่แสดงปฐมเทศนา, ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมเมืองพาราณสี กุสินาราสถานที่ปรินิพพาน ตามรอยบาทพระศาสดาที่นาลันทาราชคฤห์ไวสาลีสาวัตถี พิเศษ…บินตรงสู่เมืองคยา, พักโรงแรมทุกคืน
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 26,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 8 จาก 19 โปรแกรม

จองออนไลน์ 24 ชม.

ทัวร์คุณภาพ คัดสรรเพื่อคุณ

เดินทางได้ชัวร์

การันตีรางวัล Top Sales

จองง่าย ปลอดภัย 100%