วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์โปแลนด์ 5 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ SuperB Poland 8D5N, QR, Sep-Dec2018 บิน QR_WCN-A41-VTG​

ทัวร์โค๊ด MMTT180163
วอร์ซอ - คราคูฟ - เชสโตโชว่า - วร็อตสวัฟ - พอซนาน **ไม่รวมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 2,900 บาท** **ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท** **(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง) **
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. - 8 ธ.ค. 61
 Qatar Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 43,900 บ.

ทัวร์ยุโรป แกรนด์โปแลนด์ (AZAY003) 8 วัน 5 คืน บิน AY_WCN-A50-AZJ

ทัวร์โค๊ด MMTT180116
+วอร์ซอว์–คราคูฟ (พักค้าง 2 คืน) +ค่ายกักกันเอาชวิตซ์–เหมืองเกลือวีลิซกา–เชสโตโชว่า +วรอตสวัฟ–พอซนาน–โทรุน–วอร์ซอว์–พระราชวังลาเซียนสกี้
เดินทางช่วง
 Finnair
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 65,900 บ.

ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม EUR_13_New Grand Eastern Europe (Poland) 11 D_(27 Dec 18 - 6 Jan 19) บิน TG

ทัวร์โค๊ด MMTT180690
ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ วันปีใหม่ เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์ - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ (โปแลนด์) คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม) - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์ คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้ วอร์ซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค) ปราสาทปร๊าก- เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล- นาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปร๊าก - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
 Thai Airways
11วัน 8คืน / เริ่มเพียง 101,000 บ.

ทัวร์ยุโรปพรีเมี่ยม EUR_13_New Grand Eastern Europe (Poland) 11 D_(27 Dec 18 - 6 Jan 19) บิน TG

ทัวร์โค๊ด MMTT180620
ทัวร์โปแลนด์ ออสเตรีย ฮังการี สาธารณรัฐเช็ก วันปีใหม่ เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์ - หมู่บ้านเซนเทนเดอร์ - วิเซกราด - เอสตาร์กอม - คราคูฟ (โปแลนด์) คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม) - เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์ คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลิซก้า - วอร์ซอ เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้ วอร์ซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค) ปราสาทปร๊าก- เที่ยวชมเขตเมืองเก่า- สะพานชาร์ล- นาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงปร๊าก - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
 Thai Airways
11วัน 8คืน / เริ่มเพียง 101,000 บ.

จองออนไลน์ 24 ชม.

ทัวร์คุณภาพ คัดสรรเพื่อคุณ

เดินทางได้ชัวร์

การันตีรางวัล Top Sales

จองง่าย ปลอดภัย 100%