วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00

ทัวร์ไต้หวัน TPE42 - T-DED เก๋กู้ด!! TAIWAN 5D4N BY TG_เพิ่มพีเรียด_TWC-A49-ZEG

รหัสสินค้า: MMTT180073
ทัวร์ไต้หวัน TPE42 - T-DED เก๋กู้ด!! TAIWAN 5D4N BY TG_เพิ่มพีเรียด_TWC-A49-ZEG

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, เจียอี้, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, เมืองไทจง ไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, ตึกไทเป 101(ชั้น86), COSMETIC SHOP, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน, อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ, ร้านหยก, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิว, MITSUI OUTLET PARK
เดินทางช่วง
3 ต.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 ( 40 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61 26,999 33,499 แสดง - 31 Sold Out
4 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61 27,999 34,499 แสดง - 25 Sold Out
6 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61 27,999 34,499 แสดง - 25 Sold Out
6 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61 27,999 34,499 แสดง - 25 Sold Out
11 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61 30,999 38,499 แสดง - 25 Sold Out
13 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 30,999 38,499 แสดง - 25 Sold Out
18 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 27,999 34,499 แสดง - 25 Sold Out
19 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61 30,999 38,499 แสดง - 27 Sold Out
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61 30,999 38,499 แสดง - 25 Sold Out
24 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 26,999 33,499 แสดง - 31 Sold Out
25 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61 27,999 34,499 แสดง - 25 Sold Out
27 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 27,999 34,499 แสดง - 25 Sold Out
1 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61 26,999 33,499 แสดง - 25 Sold Out
3 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61 25,999 32,499 แสดง - 25 Sold Out
3 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61 25,999 32,499 แสดง - 25 Sold Out
8 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61 26,999 33,499 แสดง - 25 Sold Out
10 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61 25,999 32,499 แสดง - 25 Sold Out
10 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61 25,999 32,499 แสดง - 25 Sold Out
15 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61 26,999 33,499 แสดง - 25 Sold Out
17 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61 25,999 32,499 แสดง - 25 Sold Out
17 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61 25,999 32,499 แสดง - 25 Sold Out
22 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 26,999 33,499 แสดง - 25 Sold Out
24 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61 25,999 32,499 แสดง - 20 Sold Out
24 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61 25,999 32,499 แสดง - 25 Sold Out
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 25,999 32,499 แสดง - 25 Sold Out
29 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61 26,999 33,499 แสดง - 25 Sold Out
1 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61 30,999 38,499 แสดง - 25 Sold Out
6 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 30,999 38,499 แสดง - 25 Sold Out
7 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 29,999 37,499 แสดง - 25 Sold Out
8 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 29,999 37,499 แสดง - 25 Sold Out
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 26,999 33,499 แสดง - 25 Sold Out
15 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61 26,999 33,499 แสดง - 25 Sold Out
15 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61 26,999 33,499 แสดง - 25 Sold Out
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 26,999 33,499 แสดง - 25 Sold Out
22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 27,999 34,499 แสดง - 25 Sold Out
22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 27,999 34,499 แสดง - 25 Sold Out
27 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 31,999 39,999 แสดง - 25 Sold Out
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 34,999 42,999 แสดง - 25 Sold Out
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 33,999 41,999 แสดง - 25 Sold Out
31 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 32,999 40,999 แสดง - 25 Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง

จองออนไลน์ 24 ชม.

ทัวร์คุณภาพ คัดสรรเพื่อคุณ

เดินทางได้ชัวร์

การันตีรางวัล Top Sales

จองง่าย ปลอดภัย 100%

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน TPE42 - T-DED เก๋กู้ด!! TAIWAN 5D4N BY TG_เพิ่มพีเรียด_TWC-A49-ZEG
ทัวร์ไต้หวัน TPE42 - T-DED เก๋กู้ด!! TAIWAN 5D4N BY TG_เพิ่มพีเรียด_TWC-A49-ZEG
ราคาเริ่มต้น 25,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน