วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00

ทัวร์ไต้หวัน XW-T36 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

รหัสสินค้า: MMTT191021
ทัวร์ไต้หวัน XW-T36 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

  • ไทเป - ไทจง - เหย๋ลิ่ว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน - เสี่ยวหลงเป่า - STREAMER FEAST - ปล่อยโคมผิงซี -เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน - เจียงไคเช็ก - Chocolate Castle - ช้อปปิ้ง - ซีเหมินติง - ซื่อหลิน - ฟ่งเจี่ย - ทัวร์ไต้หวัน
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. 62 - 2 ก.ย. 62 ( 49 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
9 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 11,888 16,388 แสดง - 30 จอง
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
16 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
23 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
30 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 จอง
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 30 จอง
14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30 จอง
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 จอง
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
21 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 จอง
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30 จอง
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30 จอง
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 30 จอง
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30 จอง

รายละเอียดการเดินทาง

จองออนไลน์ 24 ชม.

ทัวร์คุณภาพ คัดสรรเพื่อคุณ

เดินทางได้ชัวร์

การันตีรางวัล Top Sales

จองง่าย ปลอดภัย 100%

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน XW-T36 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ทัวร์ไต้หวัน XW-T36 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 11,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน