วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00

ทัวร์ไต้หวัน HTW-FD32-A02 TAIWAN เชียงใหม่บินตรง Update 25/04/62

รหัสสินค้า: MMTT191396
ทัวร์ไต้หวัน HTW-FD32-A02 TAIWAN เชียงใหม่บินตรง 		Update 25/04/62

  • วันแรก เชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน - ไทเป ( - /บนเครื่อง/ D ) วันที่สอง ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ( B / L / D ) วันที่สาม ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง ( B / L / บนเครื่อง )
  • ซีเหมินติง - ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ
  • เสี่ยวหลงเปา , อาหารจีนซีฟู๊ด บริการอาหารบนเครื่อง
เดินทางช่วง
7 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 13,999 17,899 แสดง - 21 จอง
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 13,999 17,899 แสดง - 21 จอง

รายละเอียดการเดินทาง

จองออนไลน์ 24 ชม.

ทัวร์คุณภาพ คัดสรรเพื่อคุณ

เดินทางได้ชัวร์

การันตีรางวัล Top Sales

จองง่าย ปลอดภัย 100%

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน HTW-FD32-A02 TAIWAN เชียงใหม่บินตรง 		Update 25/04/62
ทัวร์ไต้หวัน HTW-FD32-A02 TAIWAN เชียงใหม่บินตรง Update 25/04/62
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน