วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00

มหัศจรรย์..อยุธยา ชมเมืองเก่า ทำบุญเสริมดวง

รหัสทัวร์ : MMTT200769
มหัศจรรย์..อยุธยา ชมเมืองเก่า ทำบุญเสริมดวง

  • ไหว้พระ ณ วัดวชิรธรรมาราม แวะซื้อของฝาก ตลาดหลวงปู่ทวด สักการะวัดพนัญเชิง พร้อม อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นำสวดและทำพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคล บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารชื่อดัง ณ ครัวสายน้ำป้อมเพชร พร้อมเมนูสุดพิเศษ: กุ้งเผาท่านละ 1 ตัว นำท่านชมวัดใหญ่ชัยมงคล พร้อมทั้งสักการะ พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน นำท่านชมวัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดน้ำอโยธยา
เดินทางช่วง
12 ส.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 ( 66 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
14 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
15 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
16 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
21 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
22 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
23 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
28 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
29 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
30 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
2 ก.ย. 63 - 2 ก.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
4 ก.ย. 63 - 4 ก.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
5 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
6 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
11 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
12 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
13 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
18 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
19 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
20 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
25 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
26 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
27 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
1 ต.ค. 63 - 1 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
2 ต.ค. 63 - 2 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
3 ต.ค. 63 - 3 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
4 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
9 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
10 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
11 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
13 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
16 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
17 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
18 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
23 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
24 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
25 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
30 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
31 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
1 พ.ย. 63 - 1 พ.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
6 พ.ย. 63 - 6 พ.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
7 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
8 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
13 พ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
14 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
15 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
20 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
21 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
22 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
27 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
28 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
29 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
4 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
5 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
6 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
7 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
10 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
11 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
12 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
13 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
18 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
19 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
20 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
25 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
26 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18
27 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 1,699 1,699 แสดง - 18

รายละเอียดการเดินทาง

จองออนไลน์ 24 ชม.

ทัวร์คุณภาพ คัดสรรเพื่อคุณ

เดินทางได้ชัวร์

การันตีรางวัล Top Sales

จองง่าย ปลอดภัย 100%

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

มหัศจรรย์..อยุธยา ชมเมืองเก่า ทำบุญเสริมดวง
มหัศจรรย์..อยุธยา ชมเมืองเก่า ทำบุญเสริมดวง
ราคาเริ่มต้น 1,699
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน